Oferta

oferta obrazek ikonka


W Zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

    Zakład świadczy także usługi w zakresie przewlekłej wentylacji mechanicznej. Opieką obejmujemy pacjentów wymagających całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu przy pomocy respiratora lecz nie wymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.

    Chorzy kierowani do zakładu którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie drogą doustną mają możliwość żywiania dojelitowego. Warynkiem objęcia tego typu terapią jest kwalifikacja szpitalna lub z poradnii żywienia do żywienia dojelitowego.


Standardowy pakiet świadczeń w Zakładzie:
- opieka lekarska
- opieka pielęgniarska
- rehabilitacja ogóla w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego
- kontynuacja leczenia farmakologicznego
- świadczenia psychologa
- terapia zajęciowa
- żywienie dojelitowe
- edukacja zdrowotna
- opieka duszpasterska


Osobom przebywającym w Zakładzie zapewnia się:
- badania diagnostyczne
- leki
- zaopatrzenie w wyroby medyczne
Podopieczni mają zagwarantowane pomieszczenia 3 łóżkowe i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej.


Warunki lokalowe:
    Zakład spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
- sale chorych 3 łóżkowe, jedna sala 4 łóżkowa, dostęp do łóżek z trzech stron
  dwie sale z własnym węzłem sanitarnym
- gabinet lekarski i do prowadzenia psychoterapii
- gabinet zabiegowo-pielęgniarski
- gabinet rehabilitacyjny
- sala dziennego pobytu i terapii zajęciowej
- system sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Kadra:
  Zakład do wykonywania świadczeń zdrowotnych zatrudnia wykfalifikowany personel medyczny:
- pielęgniarki z ukończonym kursem z opieki długoterminowej
- lekarzy:
       - lekarza geriatrii
       - ortopedę
       - anestezjologa
       - neurologa
       - psychiatrę
       - specjalistę chorób płuc
- specjalistę chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej
- oraz współpracuje z lekarzami-konsultantami z zakresu:
       - laryngologii
       - ginekologii
- fizjoterapeutów
- terapeutów zajęciowych
- opiekunów medycznych
- logopedę
- psychologa


Sprzęt i wyposażenie:
- łóżka szpitalne elektryczne i pneumatyczne o regulowanej wysokości, wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające chorego przed wypadnięciem z oprzyrządowaniem do rehabilitacji
- sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn (materace przeciwodleżynowe typu "gofrownica" i zmiennociśnieniowe na każde łóżko, poduszki, podpórki, wałki)
- sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego (podnośniki, pionizator, parawany, maty ślizgowe)


Wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego:
UGUL, stół rehabilitacyjny, komplet podwieszek i ciężarków, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, rower rehabilitacyjny, diatronic, stół do ćwiczeń manualnych rąk,


Wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej:
- przybory do malowania i wyklejania
- sprzęt do nauki czynności życia codziennego
- sprzęt do gier i zabaw
- telewizor
- tablice do pisania, itp.


Sprzęt medyczny:
- respiratory
- kardiomonitor
- defibrylator
- koncentratory tlenu
- ssaki elektryczne
- inhalatory
- glukometry
- aparaty do pomiaru ciśnienia krwi tętniczej
- aparat EKG
- pompy infuzyjne
- pompy żywieniowe
- pulsoksymetry
- zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej
- kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, również z podparciem głowy


Slide
banner bezpłatna infolinia
banner łączy nas pacjent