Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych pacjenta (NFZ)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych pacjenta (komercyjne)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 

Pacjent ma prawo do:

 

 1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

 1. INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

 1. ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH , INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

 1. WYRAŻANIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 1. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

 1. POSZANAOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 1. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 1. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

 1. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

 1. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

 1. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

 

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA:

 

 TEL: 800 190 590