Dokumenty

 KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ

( W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z WYŚWIETLENIEM ZAWARTOŚCI DOKUMENTU PROSZĘ ZAPISAĆ PLIK NA DYSKU KLIKAJĄC PRAWYM PRZYCISKIEM MYSZY I WYBIERAJĄC "ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO...")

Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do NZOL

Zaświadczenie lekarskie

Wywiad pielęgniarski-zaświadczenie lekarskie

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Skierowanie do ZOL

Skala Glasgow

Kwalifikacja wg. skali Barthel 2014

Karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji mechanicznej

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia

Dane kontaktowe opiekuna chorego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych kontaktowych opiekuna chorego